През една нощ на 606 г.пр.Хр. царят на Вавилон - Навуходоносор размишлявал за бъдещето и се чудел какво е отредила съдбата за него и за царството му. Бог му дал забележителен сън, в който се очертавала историята на света за периода от неговите дни до края на времето.
     Царят бил много обезпокоен, когато се събудил, защото не можел да си припомни съня. Самият той отдавал голямо значение на сънищата. Колкото и да се стараели неговите мъдреци, врачове и астролози не могли да разтълкуват съня, защото дори царят не си го спомнял. Тогава се появил Данаил, един пленен еврейски младеж от царски род. Той помолил царя за отсрочка и се допитал до Небесния Бог, в когото вярвал. Тогава влязъл при царя и му заявил:  ( Библията описва тази история в  книгата на Данаил 2 глава )
     "Тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози. Но има Бог на небесата, Който открива тайни и Той явява на цар Навуходоносор онова, що има да стане в последните дни ..."

     "Ти царю си видял и ето голям образ ... Главата на тоя образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му отчасти от желязо, а отчасти от кал. Ти си гледал догдето се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се строшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете, вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който е ударил образа е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.
     Това е сънят и ще кажем на царя значението му.    

< горе >

  

    Царю, ти си цар на царете, на когото небесния Бог даде царство и сила, могъщество и слава ... Ти си оная златна глава.
     И подир тебе ще се издигне друго царство, по долно от твоето и друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят.
     Ще се издигне и четвърто царство яко като желязо ... и то ще строшава и стрива какато желязото, което строшава всичко.
     А понеже си видял нозете и пръстите отчасти от грънчарска кал и отчасти от желязо, това ще бъде едно разделено царство, но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал ... така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко ... така те ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калто.
     И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде, но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века.
     Както си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен и тълкуванието му е вярно."   Данаил 2:1-49

     Само със 150 думи Бог обрисува в общи линии ходът на събитията от времето на Вавилон до кулминацията на земната история. Чрез този сън Бог дръпва завесата на бъдещето.
    Нека да погледнем в историята ...

< НАЗАД >         < НАПРЕД >